ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1976 μία μικρή ομάδα επιχειρηματιών του χώρου διακίνησης οίνων – ποτών, άρχισε τις συζητήσεις για τη δημιουργία ενός συνδικαλιστικού σωματείου που σκοπός του θα ήταν η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων επαγγελματιών και ταυτόχρονα η δυναμική προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου. Έτσι ιδρύεται το Σωματείο Πρατηριούχων Οίνων-Ποτών (ΣΠΟΠ) που το 1984 μετονομάζεται σε ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ Ν.Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τη δράση του σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη. Το 2004 μετονομάζεται σε ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.
Το 2017 ιδρύει τον συνεταιρισμό ΕΦΟΔΙΑ ΣΥΝΠΕ παραχωρώντας μέρος των εγκαταστάσεων της για την λειτουργία του. Ο νέος συνεταιρισμός κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων, ακόμη και πέρα από τα διοικητικά όρια της ένωσης. Για το λόγο αυτό το 2018 διευρύνει τα γεωγραφικά της όρια στην Θεσσαλία και την Ήπειρο και μετονομάζεται ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία 130 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, στα οποία στεγάζονται η αίθουσα συνεδριάσεων και γενικών συνελεύσεων, η γραμματεία και το αρχείο. Η ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μαζί με τις υπόλοιπες τοπικές ενώσεις συγκροτούν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Διακινητών Εμπόρων Οίνων-Ποτών (ΠΟΕΔΟΠ).
Η οργανωμένη δράση της ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έφερε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τόσο για τις επιχειρήσεις – μέλη της, όσο και για τους καταναλωτές. Η παρέμβαση της στις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων υπήρξε καθοριστική. Για να φθάσει όμως ο κλάδος σε αυτό το σημείο, χρειάστηκε επίπονη προσπάθεια. Χρειάστηκαν συγκρούσεις με τα συμφέροντα ακόμα και πολυεθνικών γιγάντων, με εσφαλμένες αντιλήψεις της πολιτείας, με κερδοσκοπικές νοοτροπίες «επαγγελματιών» που κινούνται στις παρυφές του χώρου για να πειστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς ότι ΝΑΙ στην ελευθερία του εμπορίου αλλά ΟΧΙ στην ασυδοσία.